Danh mục
  Lượt truy cập
Hôm nay 66
Hôm qua 57
Trong tuần 205
Trong tháng 470
Tất cả 313588
  Video clip
This text will be replaced
  Hình ảnh trường
Tổ Khoa học tự nhiên
               
       CN. Phan Thị Nhi 
Mã GV: GV.19026.012 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 02/03/1968 
Chuyên môn: Hóa học 
Chức vụ: Tổ trưởng
       
       
       CN. Phạm Thị Thanh Hải 
Mã GV: GV.19026.034 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 29/01/1977 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
       
       
       CN. Nguyễn Thị Nhàn 
Mã GV: GV.19026.040 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 20/08/1989 
Chuyên môn: Hóa học 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Trần Ngọc Vũ An
Mã GV: GV.19026.001 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 10/10/1985 
Chuyên môn: Sinh học 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Vũ Thị Quỳnh 
Mã GV: GV.19026.039 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 01/01/1982 
Chuyên môn: Sinh học 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Trần Thanh Hưng
Mã GV: GV.19026.017 
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/12/1977
Chuyên môn: Sinh -TD 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Lê Thanh Thảo
Mã GV: GV.19026.046
 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 27/10/1978 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Tổ phó

       
       
       CN. Lê Thị Lan
Mã GV: GV.19026.024
 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 05/05/1981 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên

       

  Bài viết liên quan

  Cảnh đẹp Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN NHẬT DUẬT

Địa chỉ                 : 11 Thi Sách, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa    

Email                   : c2tnduat.nt@khanhhoa.edu.vn  
       Điện thoại     : 058.3871117 - 058.3871569
       Chịu trách nhiệm về nội dung: Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Hiệu trưởng
       Quản trị: Ông Nguyễn Thắng Ấn - Giáo viên