Danh mục
  Lượt truy cập
Hôm nay 95
Hôm qua 57
Trong tuần 234
Trong tháng 499
Tất cả 313617
  Video clip
This text will be replaced
  Hình ảnh trường
Tổ Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý
                                                     
   
  CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Mã GV: GV.19026.053
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/08/1978
Chuyên môn:
Chức vụ: Tổ trưởng

       
       
       CN. Nguyễn Ngọc Hoa
Mã GV: GV.19026.042 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 30/01/1968 
Chuyên môn: Lịch sử 
Chức vụ: Hiệu trưởng
       
       
       CN. Nguyễn Thị Huyền Đan 
Mã GV: GV.19026.037 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 19/10/1981 
Chuyên môn: Ngữ văn 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Bùi Phúc Nhân Huyền
Mã GV: GV.19026.028 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 01/11/1978 
Chuyên môn: Ngữ văn 
Chức vụ: Tổ phó
       
       
       CN. Phùng Lê Nhật Tuyên
Mã GV: GV.19026.025 
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/1983
Chuyên môn: Ngữ văn 
Chức vụ: Giáo viên 
       
       
       CN. Nguyễn Thị Trà
Mã GV: GV.19026.019 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 20/10/1979 
Chuyên môn: Ngữ văn 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
 
   CN. Nguyễn Thị Nga
Mã GV: GV.19026.046
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 22/10/1979
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên

       
       
       CN. Nguyễn Thị Hoa Quỳ
Mã GV: GV.19026.031 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 19/05/1976
Chuyên môn: Địa lí 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Mã GV: GV.19026.033 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 02/04/1983 
Chuyên môn: Địa lí 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Võ Thị Minh Nguyệt 
Mã GV: GV.19026.038 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 01/01/1978 
Chuyên môn: Lịch sử 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Võ Thị kim Tuyến
Mã GV: GV.19026.016 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 25/01/1978 
Chuyên môn: Lịch sử 
Chức vụ: Tổ phó
       


       CN. Đồng Thị Xuân Phương
Mã GV: GV.19026.010 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 03/06/1964 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Tổ trưởng
       
       
       CN. Phạm Thị Thanh Hải 
Mã GV: GV.19026.034 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 29/01/1977 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
       
       
              CN. Lê Thị Lan
Mã GV: 
GV.19026.024 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 05/05/1981 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên 
       
       
       CN. Lê Thanh Thảo
Mã GV: GV.19026.046 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 27/10/1978 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Huỳnh Thị Bích Thủy
Mã GV: GV.19026.026 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 30/10/1966 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Đinh Phúc Bài 
Mã GV: GV.19026.006 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 01/01/1958 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Thắng Ấn
Mã GV: GV.19026.018 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 20/12/1969 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Võ Anh
Mã GV: GV.19026.007 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 01/10/1956 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Phan Thị Cẩm Tú
Mã GV: GV.19026.035 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 10/08/1980 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Lê Thị Phương Diệu
Mã GV: GV.19026.036 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 27/01/1975 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Bùi Thị Hồng Nguyệt
Mã GV: GV.19026.011 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 05/03/1963 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Trương Thị Mỹ Hạnh 
Mã GV: GV.19026.044 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 22/11/1982 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Khánh Trang
Mã GV: GV.19026.005 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 10/03/1983 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       


     CN. Đồng Thị Xuân Phương
Mã GV: GV.19026.010 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 03/06/1964 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Tổ trưởng
       
       
       CN. Phạm Thị Thanh Hải 
Mã GV: GV.19026.034 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 29/01/1977 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
       
       
              CN. Lê Thị Lan
Mã GV: 
GV.19026.024 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 05/05/1981 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên 
       
       
       CN. Lê Thanh Thảo
Mã GV: GV.19026.046 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 27/10/1978 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Huỳnh Thị Bích Thủy
Mã GV: GV.19026.026 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 30/10/1966 
Chuyên môn: Vật lí 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Đinh Phúc Bài 
Mã GV: GV.19026.006 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 01/01/1958 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Thắng Ấn
Mã GV: GV.19026.018 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 20/12/1969 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Võ Anh
Mã GV: GV.19026.007 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 01/10/1956 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Phan Thị Cẩm Tú
Mã GV: GV.19026.035 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 10/08/1980 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Lê Thị Phương Diệu
Mã GV: GV.19026.036 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 27/01/1975 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Bùi Thị Hồng Nguyệt
Mã GV: GV.19026.011 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 05/03/1963 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Trương Thị Mỹ Hạnh 
Mã GV: GV.19026.044 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 22/11/1982 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Khánh Trang
Mã GV: GV.19026.005 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 10/03/1983 
Chuyên môn: Toán 
Chức vụ: Giáo viên
       

  Bài viết liên quan

  Cảnh đẹp Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN NHẬT DUẬT

Địa chỉ                 : 11 Thi Sách, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa    

Email                   : c2tnduat.nt@khanhhoa.edu.vn  
       Điện thoại     : 058.3871117 - 058.3871569
       Chịu trách nhiệm về nội dung: Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Hiệu trưởng
       Quản trị: Ông Nguyễn Thắng Ấn - Giáo viên