Danh mục
  Lượt truy cập
Hôm nay 62
Hôm qua 57
Trong tuần 201
Trong tháng 466
Tất cả 313584
  Video clip
This text will be replaced
  Hình ảnh trường
Tổ Tiếng Anh - Nghệ thuật - GDCD
                                    
       CN. Lê Thị Minh Nguyệt 
Mã GV: GV.19026.020 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 24/04/1981 
Chuyên môn: Giáo dục công dân 
Chức vụ: Tổ trưởng
       
       
       CN. Nguyễn Thị Thịnh 
Mã GV: GV.19026.048 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 12/11/1978 
Chuyên môn: Tiếng Anh 
Chức vụ: Tổ phó
       
       
       CN. Võ Thị Thanh Hiền
Mã GV: GV.19026.015 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 01/12/1977 
Chuyên môn: Tiếng Anh 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Đức Tín 
Mã GV: GV.19026.014 
Giới tính: Nam 
Ngày sinh: 29/04/1965 
Chuyên môn: Tiếng Anh 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Nguyễn Thị Hòa
Mã GV: GV.19026.047
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 24/04/1977
Chuyên môn: Tiếng Anh 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Trần Thị Thanh Thảo
Mã GV: 
GV.19026.021 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 15/10/1971 
Chuyên môn: Giáo dục công dân 
Chức vụ: Giáo viên
       
       
       CN. Trần Thị Liên
Mã GV: GV.19026.029 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 21/03/1980 
Chuyên môn: Âm nhạc 
Chức vụ: Giáo viên 
       

 
 
 
   CN. Trần Lệ Qui
Mã GV: GV.19026.049 
Giới tính: Nữ 
Ngày sinh: 23/09/1981
Chuyên môn: GDCD, Âm nhạc 
Chức vụ: Giáo viên

  Bài viết liên quan

  Cảnh đẹp Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN NHẬT DUẬT

Địa chỉ                 : 11 Thi Sách, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa    

Email                   : c2tnduat.nt@khanhhoa.edu.vn  
       Điện thoại     : 058.3871117 - 058.3871569
       Chịu trách nhiệm về nội dung: Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Hiệu trưởng
       Quản trị: Ông Nguyễn Thắng Ấn - Giáo viên